Forum potencja - Viagra,Cialis,Kamagra

Full Version: Cialis-dla, kogo jest przeznaczony?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Niewskazane jest również stosowanie leku Cialis przez mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego oraz udarze niedokrwiennym. Cialis jest lekiem a nie afrodyzjakiem, dlatego przed jego zażyciem powinniśmy skontaktować się z lekarze i dokładnie zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania tego leku.